English tenses

Czasy w języku angielskim

Czasy przeszłe
100%

Past Simple (czas przeszły prosty)

Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o czynnościach, które się zakończyły i miały miejsce w określonym w przeszłości czasie.

Past Continuous (czas przeszły ciągły)

Używamy go, kiedy mówimy o czynności niedokonanej, trwającej przez jakiś czas w określonym czasie w przeszłości.

Past Perfect (czas zaprzeszły)

Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która zakończyła się przed innymi czynnościami w przeszłości.

Past Perfect Continuous (czas zaprzeszły ciągły)

Używany jest w celu powiedzenia o czynności niedokonanej niedokonanej, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości.

 

Czasy teraźniejsze
100%

Present Simple (czas teraźniejszy prosty)

Posługujemy się nim mówiąc o czynnościach, które się stale powtarzają lub o generalizacjach.

Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)

Używamy go mówiąc o czynności, która jest wykonywana w tym momencie.

Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany)

Za pomocą tego czasu opisujemy nasze doświadczenia lub czynności, które zostały wykonane w czasie bliżej nieokreślonym, widoczne jest połączenie przeszłością z przyszłością (przyczynowo- skutkowe).

Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły)

Używamy go chcąc powiedzieć o czynności, która już trwa przez jakiś określony czas.

 

Czasy przyszłe
100%

Future Simple (czas przyszły prosty)

Używamy go, gdy mówimy o decyzji i obietnicy podjętej w tym momencie, ale także, gdy mówimy o przyszłości w oparciu o własne przemyślenia.

Future Continuous (czas przyszły ciągły)

Używamy go, aby powiedzieć o czynnościach, które wydarzą się w określonym w przyszłości czasie.

Future Perfect (czas przyszły dokonany)

Posługujemy się nim, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która zostanie dokonana przed pewnym czasem w przyszłości.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *